Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506331700/0099

vyňatie SO 06 STL plynovod DN 50 z predmetu zmluvy a rozšírenie záberu uloženia SO 02 Vodovod DN 80 k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001304
Dátum uzatvorenia: 16.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 16.7.2021 | Počet zobrazení: 435
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.