Dodatok č. 0888 0915 1602 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1600 zo dňa 12.12.2016 v znení Dodatku Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601 zo dňa 02.05.2019

Dodatok bol uzatvorený z dôvodu, že nový predchádzajúci prenajímateľ zomrel a do jeho práv a povinností vstúpil nový prenajímateľ. Predmetom nájmu sú pozemky v k. ú. Ružinov parc. č. 690 v podiele 1/22, 1563 v podiele 1/22, 798/101 v podiele 1/44 a 798/201 v podiele 1/44.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.7.2021 | Počet zobrazení: 1339
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.