Dodatok č. 1 k zmluve o úverovom rámci číslo: 000290/CORP/2020 uzavretý s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je predĺženie lehoty platnosti úverového rámca na dobu neurčitú v rozsahu podmienok daných zmluvou o úverovom rámci č.000290/CORP/2020 zo dňa 16.7.2020 Dodatok bol uzavretý dňa 6.7.2021 v súlade s Uzn. MsZ č. 872/2021 zo dna 24.06.2021.
Číslo zmluvy: 000290/CORP/2020 (MAGTS2000119)
Dátum uzatvorenia: 06.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Sekcia financií
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.7.2021 | Počet zobrazení: 2601
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.