Dodatok č. 0888 0282 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0282 1900

Dôvodom uzatvorenia dodatku je zmena na strane prenajímateľa. Predmetom nájmu je pozemok reg. C KN parc. č. 4341/66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 662 m2, k. ú. Trnávka, zapísaný na LV č. 3750.
Dátum uzatvorenia: 02.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.7.2021 | Počet zobrazení: 1402
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.