Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501262000/0099

Uzatvorený dňa 1.7.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833, parc. č. 4492, LV č. 4953, parc. č. 4827, LV č. 4953, parc. č. 5569/2, LV č. 4953 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.7.2021 | Počet zobrazení: 306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.