Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900 sa uzatvára za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu nesprávne uvedenej výmery nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenej v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5206/13.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 28.6.2021 | Počet zobrazení: 286
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.