Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0137 21 00

Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0137-21-00. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je bližšie určenie práv a povinností prenajímateľa ako vlastníka pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve nájomcu, so zachovaním, zákonného vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum uzatvorenia: 04.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.6.2021 | Počet zobrazení: 996
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.