Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46, k. ú. Karlova Ves a zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 498/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.6.2021 | Počet zobrazení: 962
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.