Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011J609-122-15 zo dňa 12.01.2018

Dodatok č. 1 IROP-D1-302011J609-122-15 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z- 302011J609-122-15 pre projekt s názvom „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“. Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 11.6.2021.
Číslo dodatku zmluvy: IROP-D1-302011J609-122-15
Dátum uzatvorenia: 04.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
 

 
 
Odkaz na pôvodnú zmluvu:
 

Aktualizácia: 18.6.2021 | Počet zobrazení: 1705
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.