Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503072100/0099

Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 03 Plynová prípojka k stavbe ,,Bytový dom Okánikova 2 - rekonštrukcia“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3726/2, LV č. 8925 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.