Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m² za parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m².
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 2968
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.