Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500702100

odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I", pozemky reg. E-KN parc. č. 5881/100, 5851/105, 5851/205, 6603/302, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000699
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

 

Aktualizácia: 14.6.2021 | Počet zobrazení: 287
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.