Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1173/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871 m2 a novovytvorených pozemkov podľa GP č. 9/2021, parc. č. 1173/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parc. č. 1173/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, parc. č. 1173/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
 

 
 
  
 

 

Aktualizácia: 7.6.2021 | Počet zobrazení: 837
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.