Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099 sa uzatvára za účelom rozšírenie predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – pripojovací plynovod (Rozšírenie distribučnej siete) k stavbe „Novostavba rodinného domu, Vidlicová ul., Bratislava - Vinohrady“ na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Vinohrady ako parc. č. 6194/14.

Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 3.6.2021 | Počet zobrazení: 360
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.