Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 4, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.5.2021 | Počet zobrazení: 466
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.