Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000061

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemku: parc.č. 2401/1, registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656, ktorej vlastníkom je hlavné mesto o výmere 318 m2. Predmetom tejto Zmluvy je časť pozemku o výmere cca 80 m2
Cena: bezodplatná
Dátum uzatvorenia: 15.03.2021
Dátum zverejnenia: 17.05.2021
Účastník: JUDr. Marko Surkoš, PhD.
Ulica, číslo: Slávičie údolie 43
Mesto: 811 02 Bratislava
Dátum účinnosti: 18.05.2021
Dátum platnosti do: 18.05.2024
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
 

 
 
  
 

 

Aktualizácia: 17.5.2021 | Počet zobrazení: 877
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.