Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-03/2010

Ukončuje sa Zmluva č. B-03/2010 na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bola uzatvorená podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Dátum účinnosti: 11.05.2021
Sekcia životného prostredia
 

 
 
       
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.5.2021 | Počet zobrazení: 1409
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.