Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Objednávateľ uzatvára túto dohodu ako výsledok postupu zadávania zákazky na predmet „ZABEZPEČENIE FACILITAČNÝCH SLUŽIEB POČAS STRETNUTÍ PRACOVNÝCH SKUPÍN PRI PRÍPRAVE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY“ podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
 

 
 


 
Číslo:
MAGTS2100072
Názov:
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Poskytovateľ’ sa zaväzuje po dobu právnej záväznosti tejto Dohody poskytovať Objednávateľovi (i) služby zabezpečenie rokovaní pracovných stretnutí najmä moderovania vybraných pracovných skupín podľa charakteristiky uvedenej v Opise zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto Dohode a (ii) technické zabezpečenie priebehu online stretnutí podľa Pokynov uvedených v neoddeliteľnej prílohe č. 1 a (iii) vypracovanie Zápisu z každého online stretnutia podľa Prílohy č. 1.
Cena:
15 000.00
Dátum uzatvorenia:
28.4.2021
Dátum zverejnenia:
29.4.2021
Dodávateľ:
PDCS,o.z.
Ulica, číslo:
so sídlom Štúrova 13
Mesto:
811 02 Bratislava
IČO:
31782451
Dátum účinnosti:
30.4.2021
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Sekcia sociálnych vecí

Aktualizácia: 29.4.2021 | Počet zobrazení: 975
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.