Dodatok č. 088310361701 k Zmluve o nájme pozemku č. 088310361700

Nájomca: EPROMA SK s.r.o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 06.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.4.2021 | Počet zobrazení: 712
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.