Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Nájom pozemku katastrálne územie Nivy registra „C“ parc. č. 15420/13 vo výmere 24 m², za účelom realizácie stavebného objektu „Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“.
Číslo zmluvy: ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0133-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.4.2021 | Počet zobrazení: 1040
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.