Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506072000

Dodatok č. 1 bol uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností a doplnenia nehnuteľností parc. č. 2355/5 a 2355/6 k.ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 17.3.2021
Dátum zverejnenia: 17.3.2021
Dátum účinnosti: 18.3.2021
 

 
 
         
 

Aktualizácia: 17.3.2021 | Počet zobrazení: 253
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.