Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507462000

uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom a dvojgaráž, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3133/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 340/1, k.ú. Ružinov.

Dátum uzatvorenia: 16.3.2021
Dátum zverejnenia: 16.3.2021
Dátum účinnosti: 17.3.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 16.3.2021 | Počet zobrazení: 191
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.