Dodatok č. 08 83 0044 07 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00

Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.02.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2021
 

 
  

Aktualizácia: 18.2.2021 | Počet zobrazení: 1399
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.