Dodatok k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS 2000083 na spracovanie Územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislava

Predĺženie termínu odovzdania 1. časti diela z dôvodu komplikácií pri spracovaní v súvislosti so šírením COVID-19
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100007
Dátum uzatvorenia: 3.2.2021
Dátum zverejnenia: 12.2.2021
Dátum účinnosti: 13.2.2021
Sekcia územného plánovania
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.2.2021 | Počet zobrazení: 2980
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.