Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500512100/0099

uzatvorená dňa 09.02.2021, za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia, na pozemku registra C-KN parc. č. 1336/12, k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.2.2021 | Počet zobrazení: 210
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.