Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509331700/0099

uzatvorený dňa 09.02.2021 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianská ulica“, na pozemku registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.2.2021 | Počet zobrazení: 408
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.