Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie MAGDG2000337

Zmluvné strany uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000337 dňa 21.12.2020, predmetom ktorej je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Petržalské ihriská na úhradu časti nákladov investičnej povahy na projekt „Revitalizácia verejného detského ihriska Belinského 10-12“ realizovaný v roku 2020. Zmluvné strany sa spoločne dohodli, že uzatvárajú tento písomný Dodatok k Zmluve.
Dátum zverejnenia: 1.2.2021
 

 
  

Aktualizácia: 1.2.2021 | Počet zobrazení: 1494
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.