Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie J. Jonáša, Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva

Predmet zmluvy: práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so stavbou „komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch I.“
Dátum uzatvorenia: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 29.01.2021
Zmluvné strany:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
- Slnečný vrch, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 232 980
 

 
 


 

Aktualizácia: 29.1.2021 | Počet zobrazení: 1795
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.