Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo, „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“, financovaného z vlastných finančných zdrojov objednávateľa.
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.1.2021 | Počet zobrazení: 3306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.