Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099

Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, LV č. 1, parc. č. 866/28, LV č. 1201, parc. č. 3127/6, LV č. 1201, parc. č. 4075/83, LV č. 1201, parc. č. 15556/34, LV č. 1201, pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 374/100, LV č. 7868, parc. č. 377/101, LV č. 7868, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.1.2021 | Počet zobrazení: 611
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.