Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507752000

uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a garáž, Hríbová ulica“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 295/21 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 
  

 

Aktualizácia: 17.12.2020 | Počet zobrazení: 298
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.