Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003

úprava práv a povinností Zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri príprave a realizácii niektorých stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ a to konkrétne stavby č. 07 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“ a stavby č. 11 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“
Dátum uzatvorenia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Eurovea 2, s.r.o., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.12.2020 | Počet zobrazení: 1106
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.