Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle ust. § 269 ods. 2 ObZ

Predmet zmluvy: poskytnutie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie Karloveskej knižnice na Jurigovom námestí č. 1
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
 

 
 


 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.