Zmluva o združení v zmysle § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Predmet zmluvy: združenie finančných prostriedkov pre projekt „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Lamač, so sídlom Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414
 

 
 


 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.