Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509341700/0099

uzatvorený dňa 20.11.2020 za účelom zmeny stavebníka, uloženie prípojky NN k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianska ulica“ na pozemok registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.11.2020 | Počet zobrazení: 318
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.