Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č 2020/128/0001

Zmluva s Ministerstvom financií SR o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 zák. 523/2004 Z. z. a § 262 ods.1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v sume 9308872,00 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, uzavretá v súlade s Uzn. MsZ č. 601/2020 zo dňa 22.10.2020.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.10.2020
Účinnosť zmluvy: 31.10.2020 (nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Ministerstvom financií SR v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení)
Dátum zverejnenia: 03.11.2020 (dňom doručenia zmlúv z MF SR)
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.11.2020 | Počet zobrazení: 2738
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.