Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGTS2000138

Dodatok z dôvodu odvolania sa na neexistujúci bod zmluvy podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom SR
Predmet zmluvy:
Dodatok č.1 k Zmluve, Pamiatkový architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum v lokalite Sad Janka Kráľa
Dátum uzatvorenia: 20.10.2020
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
Dodávateľ: M-ARTE s.r.o.
Dátum účinnosti: 23.10.2020
Dátum platnosti do: 4 mesiace od nadobudnutia platnosti
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.10.2020 | Počet zobrazení: 3035
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.