Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742000

uzatvorený dňa 21.10.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, k stavbe „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“ pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 21.10.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.10.2020 | Počet zobrazení: 367
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.