Kúpna zmluva č. 409 0324 20

Kúpna zmluva č. 409 0324 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1625/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa. 14. 10. 2020
 

 
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.10.2020 | Počet zobrazení: 388
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.