Dohoda č. MAGBO2000051 o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova

Číslo zmluvy: MAGBO2000051
Názov: Dohoda v zmysle ust. § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Predmet zmluvy: dohoda o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova pre účely stavby „Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – II. etapa“; stavebný objekt SO 11 – Stavebné úpravy na križovatke Tomášikova
Dátum uzatvorenia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Zmluvné strany: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Projekt T s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 45 845 565
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.10.2020 | Počet zobrazení: 1108
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.