Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1900001 zo dňa 30.01.2019

Úprava podmienok dohodnutej sumy.
Číslo zmluvy: MAGST2000145
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda bola uzatvorená na dobu určitú 48mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu. Na základe zistených výsledkov mimoriadnych prehliadok vybraných mostných objektov vznikla Objednávateľovi neplánovaná zvýšená okamžitá potreba stavebných prác.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Dodávateľ: Športový klub IAMES Bratislava
IČO: 00 603 481
Dátum účinnosti: 09.10.2020
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií – referát inžinierskych objektov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.10.2020 | Počet zobrazení: 1254
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.