Dohoda č. MAGSP2000025 o ukončení Rámcovej dohody

Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1700013 uzatvorená dňa 01.06.2017 podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.10.2017 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.08.2018
Číslo zmluvy: MAGSP2000025
Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvného vzťahu
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 05.10.2020
Dodávateľ: Swietelsky- Slovakia spol. s r.o.
IČO: člen 1: 00896225
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.10.2020 | Počet zobrazení: 1201
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.