Kúpna zmluva č. 048804622000

Kúpna zmluva č. 048804622000, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 21644/12- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2 v k.ú. Vinohrady

Uzatvorená dňa: 28.09.2020
Uverejnená dňa: 28.09.2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.9.2020 | Počet zobrazení: 427
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.