Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20

Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 16988/5 - záhrada vo výmere 109 m2 a pars. č. 16988/6 - záhrada vo výmere 86m3- k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 07.09. 2020
Zverejnená dňa: 17.09.2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.9.2020 | Počet zobrazení: 519
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.