Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby

Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 22.12.2015 pri realizácii stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“ v katastrálnom území Ružinov, Nivy.
Cena: bezodplatný prevod
Dátum uzatvorenia: 03.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
Dodávateľ: Rosum a.s.
 

 
 
Predmetom protokolu je odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby: „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“ na pozemky registra „C“ parcely č. 15294/9; 22850/5, v k.ú. Ružinov a parcely č. 15296/4, 22190/1, 22190/9 a 22190/13 v k.ú. Nivy – v zmysle identifikácie parciel je dotknutá časť pozemku reg. „C“ parc. č. 22850/5 v k.ú. Ružinov totožná s pozemkami registra „E“ parc. č. 15290, 15293/1, parc.č. 15294/201 dotknutá časť pozemku reg. „C“ parc. č. 15296/4 v k.ú. Nivy totožná s pozemkom registra „E“ parc. č. 15294/1 a dotknutá časť pozemku reg. „C“ parc. č. 22190/1 v k.ú. Nivy totožná s pozemkami registra „E“ parc. č. 15301/101 a 22194/101.
 

Aktualizácia: 11.9.2020 | Počet zobrazení: 862
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.