Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00

Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia dohody 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 08. 09. 2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
 

 
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.9.2020 | Počet zobrazení: 585
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.