Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802352000

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802352000, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženie, údržby, opráv a prevádzkovania inžinierskej siete realizovanej na časti pozemkov registra "C" KN parc. č. 1315, 1347, 1387/1 a 1396 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 09. 2020
Zverejnená dňa: 08. 09. 2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.9.2020 | Počet zobrazení: 227
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.