Dodatok č. 08 83 0315 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0315 19 00

Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dátum uzatvorenia dodatku: 24.08.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 26.8.2020
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2020 | Počet zobrazení: 444
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.