Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504882000/0099

uzatvorená dňa 24.08.2020 za účelom uloženia kanalizácie a vodovodu k stavbe „Dopravná a technická infraštruktúra“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 391, 392 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2731/1 v k.ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 24.08.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 24.8.2020 | Počet zobrazení: 281
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.