Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502182000 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Rodinný dom – TOPAS 96/53 Z“, prípojky inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc. č. 842, k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 21.08.2020
 

 
  

Aktualizácia: 21.8.2020 | Počet zobrazení: 291
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.